TASUTA TRANSPORT IGALE OSTULE

Paigaldus

Standardpaigaldus (Tartu-, Võru-, Viljandi-, Põlva-, Valga maakonnas) hinnaga 219 €

Standardpaigaldus (Harju-, Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva, Rapla, Pärnu maakonnas) hinnaga 260 €

Standardpaigaldus (Saare maakonnas) hinnaga 300 €

 

PS! Klient vastutab olemasoleva tarbitava vooluvõimsuse sobivuse eest. Kliendil on kooskõlastus maja omaniku/ ühistu ja/või muinsuskaitsega.

Õhksoojuspumba ja õhukonditsioneeri standardpaigaldus

Kvalifitseeritud standardpaigalduse hinnapaketis, mille turuhind on alates 199 € ja sisaldub tavaliselt:
Kohalesõit vastavalt valitud paigalduskohale ja töötunnid (juurdepääs peab olema tagatud)
Toote lahtipakkimine
Paigaldus kuni 2,5 m kõrgusele (sise- kui ka välisosa)
Sise- ja välisosa vaheline ühendustoru ja elektrikaabel kuni 5 m
Välisosa seinakinnitus, vibratsioonikaitse, kummipuksid ning paigaldus
Plastikust kate torudele/juhtmetele (karbik) 2 m, avakate, kondensatsiooniveevoolik
Ühe (kuni 50 cm paksuse) seina läbimine, v. a armeeritud betoon, maakivi, paas, punane tellis jms (kokkuleppel)
Elektertoide on arvestatud sise- või välisosa ligiduses kuni 2,5 m kaugusel
Lühike koolitus, seadme põhifunktsioonide tutvustamine
Kulumaterjalid standardpaigaldusele
Seadme testimine

Vajadusel lisatasu eest lisaks standardpaigaldusele:

Välisosa maakinnitus (maaraam)
Kiviplaat välisosa alla
Pikem torustik, pikem karbik
Elektritoite toomine seadmeni
Elektrikilpi automaadi paigaldus ja kaabli vedu seadmeni
Tõstuki kasutamine
Teemantpuurimine – armeeritud betoon, maakivi, paas, punane tellis jms (kokkuleppel)
Lisamaterjalide vajaduse ja kulu selgitab välja paigaldaja koostöös tellijaga.

Õhk-vesi-soojuspumba standardpaigaldus

Õhk-vesi-soojuspumba paigaldus on iga objekti puhul erinev, kuid keskmiselt 1200 € maksev standardpaigaldus sisaldab allpool toodut.
Seadmete transport objektile
Paigalduseks vajalikke materjale ja paigaldustöid (torud, liitmikud, paisupaak küttele, paisupaak tarbeveele, avakatted, kaitseklapid, külmaisolatsioon jm)
Soojuspumba ühendamine küttesüsteemiga juhul, kui kütte peale- ja tagasivoolu torustikud ning magistraalid on kokku ühendatud, täidetud ning lõpetatud kuulkraanidega max 2 m kaugusel soojuspumbast tehnoruumis
Soojuspumba seadistamine ja ostja esmane koolitus
Elektritööd ja -materjalid kuni seadmeteni (v.a kaitsme paigaldus kilbis koos kaabeldusega)
Välistemperatuurianduri kaabli paigaldus
Kuni 68 mm läbimõõduga ava puurimine läbi kuni 60 cm paksuse seina, v.a seinad armeeritud betoonist, maakivist, paekivist või punasest tellisest
Sise- ja välisosade vahelised ühendused (külmaainetorustik, elektrikaabeldus) kuni 5 m

Hind ei sisalda

Kütte-, ventilatsiooni- ja tarbeveesüsteemide väljaehitus
Kütte- ja veetorude isoleerimine
Sulatusvee äravoolukomplekti paigaldust soojuspumba välisseadmele
Betoonaluse rajamine soojuspumba välisseadmele
Projektdokumentatsiooni ja teostusjooniseid
Üldehitustöid
Automaatkaitset elektrikilbis
Tarbevee tsirkulatsioonipumpa
Toitekaablit ja selle paigaldust elektrikilbist seadmeni
Küttetorustiku isoleerimist
Töötamist väljaspool paigaldaja tööaega

Vajadusel lisatasu eest:

Maaraam
Üle 5 m pikkune ühendus välis- ja siseosa vahel, üle 5 m pikkune elektrikaabeldus, torustiku ja kaabelduse katmine karbikuga, teemantpuurimine, tõstuki kasutamine, muud objekti eripärast tingitud tööd

Lisamaterjalide vajaduse ja kulu selgitab välja paigaldaja koostöös tellijaga.

Oluline

Kui paigaldaja saabub, peab soojuspump asuma paigaldamiseks valitud ruumis (nt tehnoruum, kelder, garaaž).
Pinnad välisosa ja siseosa paigaldamiseks peavad olema ettevalmistatud vastavalt kokkuleppele.
Kui see pole eelnevalt teostatud, siis võetakse kliendilt tasu ooteaja eest.
Välisosa paigaldamine toimub maapinnal (kuni 1,5m kõrgusel)

Maasoojuspumba standardpaigaldus

Maasoojuspumba paigaldus sisaldab sarnast paigaldust kui õhk-vesi soojuspumba standardpaigaldus, millele lisandub maasoojuspumba küttekollektori paigaldus ja sellele kaasnevad võimalikud lisateenused.

Maasoojuspumba standardpaigalduse keskmine maksumus on 1400 €